Personal Record

10106788992 Rollo Robert Piraten

Kan vara densamme som Gånge-Rolf.

Born:855.
Dead:932 Roen, Frankrike.

Children with 10106788993 Poppa av Bayeux

Children:
5053394496 William Långsvärd (893 - 942)