Personal Record

Carl Gustaf Andersson

USA 9/6 1892.

Born:03.08.1849 Jät, (G).
Dead:
Erkänner faderskap till Anna Stina:1869 Jät, (G).
Emigrated:09.06.1892 Ut till USA.

Children with Sara Lisa Petersdotter (1846 - 1924)

Children:
Anna Stina Karlsson (1869 - 1935)