Personal Record

Johannes Jonasson


Partner with Ingrid Andersdotter Skjöld (1821 - 1901)