Anna Ahlström

Anna Ahlström som ung studentska kring 1880

EN AV TJUSNINGARNA med att rota i sina anor är överraskningarna. En del tycker det är jobbigt för att "sannningar" kommer fram, att skrönor visar sig vara just skrönor utan förankring i verkligheten. För oss öppnades ett par nya fönster med anknytning till löjtnanten Rahmé.

Carl Emil Rahmé gifte sig 1838 med Johanna Charlotta Wahlberg från Strängnäs. Hon hade med i boet dotttern Andrina Charlotta född 1832. Hon fick senare namnet Rahmé. Paret fick senare dottern Emelie Ingeborg (1838-1916).

Dottern Andrina - som kallades Lotten - gifter sig 1859 med byggmästaren och arkitekten Johan Ahlström en av Stockholms mest kända byggare. Han bygger t ex Kungliga biblioteket 1871-77, Musikaliska akademien 1874-76 och tillbyggnaden av Berns salonger 1874-76. Dessutom ett antal bostadshus - många längs Sturegatan. Med en rysning konstaterar man att ett av kolerans offer, löjtnanten Rahmé mycket väl kan vara begravd i en massgrav vid Stureparken där han byggde hus. Johan Ahlström skänkte också, till Stockholms stad, den mark som Sturegatan skulle byggas på!

KÄNDISDOTTER. Andrina och Johan Ahlström får fyra barn. Dottern Anna Ahlström (1863-1943) blir med tiden en riktig kändis. Anna blir Sveriges första kvinnliga doktor i romanska språk (1899). Sin avhandling skriver hon på franska - i Frankrike. Senare (1902) skapar hon "Nya Elementarskolan för flickor" i Stockholm.

Familjen umgås i "finare" kretsar. Anna har en lekkamrat som heter Verner von Heidenstam. Familjen kännner Björnstjerne Björnsson. Vid en studentuppvaktning i Uppsala på 1870-talet sätter Andrina en lagerkrans på hans huvud. När Björnsson får Nobelpriset 1903 är det Anna som gör samma sak!

Andrina "Lotten" Ahlströms systrar levde inte samma goda liv. Inte heller modern Johanna Charlotta Rahmé. Emelie arbetade hela livet som sömmerska och piga innan hon hamnade på Sabbatsberg som fattighjon tillsammans med modern Johanna. Denna bodde 36 år på allmän sal.

Anna, fil dr, berest och välbeställd - besökte hon sin mormor fattighjonet? Byggmästarhustrun från Östermalm - hjälpte hon sin utfattiga mor? Troligen inte. När "Lotten" dör 1908 är såväl modern som systern i livet. Om detta nämns ingenting i dödsannons eller dödsrunan!

I Småland fanns Charlotta Elisabeth Rahmé (Cristers farmors mor) barnet som Emelie inte hade råd att ta hand om och som därför placerades på barnhem. Hon var alltså kusin med Anna Ahlström och den enda som i sin tur fick barn och förde släktet vidare.

 

Gravstenen på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Här vilar också föräldrar och syskon. (Område 1 A nr 488)

Anna Ahlström 1863-1943

Anna Ahlström tillhörde den första generationens akademiskt bildade kvinnor som kring 1900 började erövra positioner i det offentliga livet. Glöm inte att samhället vid denna tid var en männens värld. I stort sett alla poster ansågs vara förbehållna män.

1902 grundade Anna Ahlström "Nya elementarskolan för flickor" - eller mera allmänt "Ahlströmska skolan". Hon var då 39 år gammal. Fem år senare anställde hon den några år yngre lärarinnan Ellen Terserus som blev företåndarinna. Hon hade akademiska examina från England och USA. Senare, när Anna var nästan 50 flyttade de in i en gemensam lägenhet på Sibyllegatan och 10 år senare flyttade de till en magnifik våning i själva skolhuset (Kommendörsgatan/Artillerigatan). De båda damerna var inte sällan oense och diskuterade på sitt speciella vis. Anna Ahlström kunde ha veritabla vulkanutbrott medan Ellen Terserus alltid höll sig lugn. Anna Ahlström kunde tydligen också svära ordentligt. Ett manhaftigt fruntimmer skulle man kanske kunna säga. De båda damerna kallas livskamrater men hitills har jag inte sett någon notering om de var lesbiska.

Anna Ahlström växte upp på Jungfrugatan 17 i ett hus som fadern byggmästaren och arkitekten Johan Ahlström ägde. Hon tog studenten 1885 och fortsatte sina studier i Uppsala och disputerade 1899. Hon reste i Italien och Frankrike. Året efter studenten bodde hon i Paris där hon träffade Björnstjerne Björnsson. 30 år tidigare hade hennes mor, Lotten, bekransat honom på en studentuppvaktning i Uppsala. När han 1903 fick Nobelpriset i litteratur var det Anna Ahlström som bekransade honom!

Anna Ahlström beskrivs som synnerligen intelligent och klarsynt. Med ett stort civilkurage vilket framgår med all tydlighet av hennes verksamhet och av hennes skrivelser till bl a myndigheter. Hon sade vad hon tyckte utan omskrivningar! Hon sägs också ha varit bra på att hantera pengar - trots att såväl fadern som brodern uttalat sig mindre smickrande om hennes ekonomiska förmåga. När hon skulle starta sin skola vägrade de att hjälpa till. I stället blev det en okänd finansman som ställde upp med pengarna.

Hon var kortväxt med rak hållning, bestämd och rättfram. Sättet var burdust och rösten mörk. Eleverna hade oerhörd respekt för henne och när hon kom gående i korridorerna tystnade sorlet. Kritik ville ingen ha av Anna Ahlström som dock beskrivs som mycket rättvis. En bra lärare, sägs det, med en humor som inte riktigt förstods av yngre elever. Hon undervisade i bl a latin och franska. Studiebegåvade elever togs under hennes beskydd och kunde till och med slippa avgifterna om föräldrarna inte hade råd.

Anna "Ahlan" Ahlströms skrivbord har beskrivits som ett organiserat kaos. Kom hon att änka på något lade hon ifrån sig det hon höll på med och glömde sedan bort det. Värdehandlingar arkiverades på de mest besynnerliga ställen och mycket tid sägs ha gått åt att leta efter dessa handlingar.

Efter en tid på Sophiahemmet flyttades hon till Badhotellet i Saltjsöbaden. De sista veckorna i hennes liv fick hon bara grädde med vatten. Eftersom Anna Ahlström inte tyckte om att bli fotograferad finns det inte många bilder bevarade. Hon hade också stipulerat att personliga handlingar skulle förstöras vid hennes död. Så skedde också.

Till skolans 100-årsminne utkom boken "Två bildade kvinnor & en skola" under redaktörskap av Kerstin Stark. ISSN 0282-5899