Bouppteckning Elisabet "Betty" Lindström

År 1943 den 4 februari förrättades bouppteckning efter änkefru Elisabet Lindström, Härensås Södregård i Bergunda församling, vilken född den 28 mars 1886, avlidit den 24 december 1942 och såsom sterbhusdelägare efterlämnat

1. Dottern Hulda Lindström, myndig och närvarande

2. Sonen Emil Lindström, Växjö, myndig och närvarande

3. Dottern Karin Karlsson, Härensås, gift med Einar Karlsson, Härensås, närvarande.

Boet uppgavs under edlig förpliktelse av fru Karin Karlsson samt antecknades och värderades sålunda:

Tillgångar

Möbler

Värderas till .................................................................... 60:-

Diverse

Linne, sängkläder och gångkläder ....................................... 100:-

Glas, porslin mm ............................................................... 20:-

Fodringar i kontanter

Av Einar Karlsson, Härensås ............................................ 3.482:-

Summa tillgångar .......................................................... 3.662:-

Härifrån avgår begravnings- o utredningskostnader ................ 720:-

Boets behållning kronor .................................................. 2.942:-

Att förestående uppgifter äro riktiga och inte något som till boet hörer, med vilja och vetskap blivit utelämnat, samt att ingenting inom inom fyra år för…. arv…arens död blivit boet frånhänt g…. gåva, intygar under edlig förpliktelse

Karin Karlsson

Sålunda rätteligen antecknat och tillgångarna efter bästa förstånd värderats intyga

KG Svensson Carl Jonasson