Bouppteckning Mathilda Meurling

Uppsala läns Norra Domsagas häradsrätt F II:41 No 35

År 1923 den 8 januari förrättades bouppteckning efter enkefru Maria Amalia Mathilda Meurling i Åkerby, Öster Lövsta socken, hvilken därstädes avlidit den 13 december 1922 och såsom stärbhusdelegare efterlämnat en syster fröken Bärta Gustafva Eriksson i Göteborg, hvilken var kallad till bouppteckningen men ej närvarande.

Boet uppgavs under edlig förpliktelse av fröken Emma Olsson hos hvilken den avlidne innebott samt antecknades och värderades i följande ordning

TILLGÅNGAR

Guld

1 guldur med kedja ...............................................................110

4 fingerringar ........................................................................18

Silfver

1 ask ....................................................................................8

Nysilfver

1 duss matskedar ..................................................................10

1 duss desertskedar ................................................................7

6 fruktknifvar .........................................................................6

11 teskedar ...........................................................................6

2 duss gafflar ...................................................................10,50

3 sås- och soppslevar .............................................................9

1 duss knifvar och en brödknif ................................................ 12

1 kaffekanna ................................................................... 15,50

1 smörask ............................................................................. 8

2 brödkorgar .......................................................................... 9

1 soppskål ........................................................................... 11

1 såsskål  ............................................................................. 5

2 fat ............................................................................... 4,50

3 par ljusstakar ................................................................... 14

1 bordställ .......................................................................... 6

Nickel

1 kaffekanna och 1 brödkorg .............................................. 5,50

4 brickor ......................................................................... 6,50

Koppar

1 kittel 5 kr, 5 katruller 13 kr  ................................................ 18

1 kruka 2 kr, 1 flaska 2,50 .................................................. 4,50

Järnsaker

1 våffeljärn 2 kr 1 stekpanna 1 kr ............................................. 3

1 (?) 2,50 2 stekpannor 2 kr ................................................ 4,50

1 stekgryta 3 kr 11 ..knifvar 2,50 ......................................... 5,50

1 köttkvarn 4 kr, 3 strykjärn 3 kr ............................................. 7

Porslin

12 par tekoppar 8 kr, 11  par kaffekoppar 7 .............................. 15

6 asietter o 1 skål 4 kr, 1 tekanna 2 kr ...................................... 6

21 tallrikar 6  kr, 9 karotter 4 kr .............................................. 10

2 kannor, 1 fat o 2 tvålkoppar ................................................. 7

Glas

1 duss Vinglas 6 kr, 1 duss spetsglas 2 kr .................................. 8

1 duss driksglas 4 kr, 10 asietter 3 kr ........................................ 7

3 skålar 2 kr, 2 sallads… 1 kr ................................................... 3

1 karaffin 1 kr, 1 (?) 1 kr  ....................................................... 2

5 prydnadsglas  ............................................................... 3,50

Möbler

1 skänk 25 kr, 2 fönsterbord 8 kr ............................................ 33

1 divanbord 25 kr, 1 dokumentskåp 30 kr ................................. 55

1 (?)divan 75 kr, 8 klädda stolar 29 kr ................................... 104

4 stolar 10 kr, 1 nattuksbord 3 kr .......................................... 13

1 lavoar 15 kr, 1 sybord 10 kr ............................................... 25

1 byrå 30 kr, 1 säng 20 kr .................................................... 50

1 väggur 35 kr, 14 väggtaflor 14 kr ........................................ 49

1 bord 3 kr, 3 stolar 3 kr ........................................................ 6

1 bakbord 2 kr, tredgårdsmöbler 7 ........................................... 9

Duktyger och linne

3 större och 6 mindre dukar .................................................. 11

22 lakan 30 kr, 15 örngott 15 kr ............................................. 45

20 servietter 10 kr, 8 teservietter 3 kr .................................... 13

46 handdukar 9 kr, 4 dammtrasor 1 kr ..................................... 10

25 fruntimmerslinnen ............................................................ 12

Sängkläder

2 madrasser 6 kr, 3 filtar, 3 täcken 10 ..................................... 16

2 större och 4 mindre kuddar ................................................. 25

Fruntimmersgångkläder  ........................................................ 75

Diverse

2 större rumsgolvmattor  ................................................................. 40

2 gångmattor 5 kr, 2 golvmattor 2 kr ....................................... 7

1 köttkvarn 4 kr, 3 soffdynor 2,50 ....................................... 6,50

4 lufter fönster och rullgardiner ............................................. 24

Diverse böcker  .................................................................. 10

1 symaskin ........................................................................ 10

Fordringar .................................................................. 1013,34

SUMMA ..................................................................... 2047,34

STÄRBHUSETS SKULDER

För begrafnings- och bouppteckningskostnader ..................... 600

BOETS BEHÅLLNING ................................................ 1447,34

Därefter uppvisades den avlidnes testamente av den 20 oktober 1921 lydande:

Undertecknad förordna härmed som min yttersta vilja och testamente  

1sta Efter min död skall min syster Bärta Gustava Eriksson i Göteborg bekomma mina gångkläder och ett sybord av mahogny, 1 guldur med kedja och alla byråprydnader.

2dra Det övriga som finnes i mitt bo skall fröken Emma Olsson bekomma som en ersättning för hon vårdat mig, dock skall hon av min kvarlåtenskap bekosta min begravning och till kyrkorådet avsätta Tvåhundra /200/ kronor av hvilka räntan varje år skall utbetalas till den som sköter och vårdar min och min man Otto Meurlings grav.

Åkerby den 20 oktober 1921

Mathilda Meurling

Sålunda enligt uppgift antecknat och värderadt, betyga som ovan

AJ Andersson

PJ Persson

Bouppteckningsförrättare

Att allt blifvit rätt uppgifvet och intet med vett och vilja blifvit dolt eller utelämnadt, intyga under edlig förpliktelse som ovan

Emma Olsson