Bouppteckning Petronella Constantia Rådberg

Petronella Constantia Rådberg var dotter till Rebecca Brannius i hennes första äktenskap med en till förnamnet okänd Jäger. Petronella Constantia dotter Rebecca Charlotta nedan, gifte sig 1811 med fänriken Carl Jacob Rahmé. Bouppteckningen är något bearbetad för att passa weben. Ett stort tack Till Lotta Nordin som "översatt" den svåra handstilen. Detta är under den tid då Sverige hade tre valutor - Banco, Riksgälds och Specie. Det sistnämnda var kopplat till silvermynt. Det är tre kolumner = Riksdaler, Skilling, Runstycken. Som jämförelse kan nämnas att en tunna råg 1820 kostade 8 Riksdaler Banco.

År 1810 den 3 Augusti närwarande i Rådmannen Johan Hindrick Hockschilds ställe Rådmannen Hans Frestadius, Assistenten Abraham Gothlieb Blix och SterbhusNotarien Rådmannen Håkan Carl Ekebom förrättades, efter begjärdt och ärhållit anstånd, upteckning och wärdering öfwer qwarlåtenskapen efter Capitainen wid för detta Kongl. Dahl Landtwärnet ädla herr Erik Johan Rådbergs Fru Petronella Constantia Jäger, som d 20 sistl. Januarii, 40 år gammal, blifwit död; Till rättelse för Enklingen och deras i äktenskapet sammanhafde 5 än lefwande barn neml.

1 dottren Rebecka Charlotta på 19de året

2 Sonen Isaak Daniel, på 18de året

3 Sonen Fredrik på 14de året

4 dottren Petronella Gustafva, på 13de året

5 Sonen Robert Constantin på 3dje året gammal, alla hos  fadren hemmawistande.

På föreställning om en noga och riktig upgift upgaf Enklingen Sterbhusets qwarlåtenskap, å sätt som följer

Fastighet

En brandförsäkrad Stenhusägendom med tilhörrande trädgårdar, belägen å Norremalm I Clara Församling och Quarteret Hästhufvudet wid Stora Badstugugatan sub No 27 & 28, å fri och egen grund; uptages, i enlighet med asseurance summans belopp, till ett wärde af 3400 Rdr

I Contante Medel

hade wid dödsfallet befunnits Uti Bancomynt ..................... 200 Rdr

do i Rgs 66 Rdr som valverade till Bo med 33 1/3 Rdr afdrag utgöra 44 Rdr

Guld

En halskedja wäger 3 ¾ Ducater á 2 Rdr Duc. .................... 7:24:-

En medaillon med portrait ..................................................8:-:-

Ett par örhängen ......................................................... 7:16:-

En carniolsring .............................................................. 5:-:-

En fingerring om 1 Ducato wikt ........................................ 2:-:-

En kråsnål ................................................................... 2:-:-

Silfver

En förläggareslef, En ragout- en sauce- en senaps- och en sockerströskjed, 14 st mat- och 7 do Théeskjedar samt en sockertång och ett dricksglas wäga tils 128 ½ lod á 18 s ................... 48:9:-

Tenn

En såppslef, 6 st matskjedar och en liten ask wäga tils 3 á 6 s -:18:-

Koppar

En kjettel, 4 st större och mindre castruller och deraf en med låck, en munkpanna, 2ne st Thée- och 5 do caffepannor, en flaska utan låck, 2ne st puddingsformar och en skopa wäga tils 54 ¾ á 7 .............. 7:47:3

Malm

3ne par ljusstakar á 32 s ............................................... 2:-:-

En mortel med stöt ..................................................... -:32:-

2ne st stora bjällror .................................................... -:32:-

4 st krantappar á 12 s ................................................. 1:-:-

4 st gardinhållare á 6 s ................................................ -:24:-

En liten ringklocka ........................................................ -:8:-

Järnsaker

En stekgryta med låck ................................................. -:32:-

3ne st andre grytor á 16 s ............................................ 1:-:-

En ståhl- och en tackjärnspanna á 12 s ......................... -:24:-

3ne st diverse pannor á 4 s ......................................... -:12:-

Ett strykjärn med 2ne lod ............................................ -:16:-

Ett woffeljärn ............................................................ -:12:-

2ne st trefötter, ett halster; en gång- och en sopskyffel    -:24:-

6 st eldgafflar och en dito tång á 2 s ............................ -:14:-

18 par bordknifwar á 6 s ............................................ 2:12:-

3ne st bättre ljussaxar med en bricka ............................ -:24:-

2ne st hackknifwar 2ne st yxor, 3ne st saxar och en kjöksknif -:16:-

Ett prässjärn och en caffeqwarn á 8 s .......................... -:16:-

En hammare och hoftång samt en hästskrapa .................. -:8:-

7 st gl. tunnband á 4 s .............................................. -:28:-

Ett dubbelt harnesk .................................................. -:24:-

Blecksaker

En wattenkanna med sprit ......................................... -:16:-

En lanterna ............................................................. -:32:-

49 st större och mindre lampor á 1 s ............................. 1:1:-

Ett kanne- ett stops- och ett qwartersmått, 4 st trattar en pannkaksspade, 2ne st durchslag, 2ne dito rifjärn och en kjöksstake -:28:-

Duktyg och Linne

4 st fina drällsborddukar á 2 Rdr 24 s ........................... 10:-:-

En mindre och grof dito duk ......................................... 1:-:-

23 st fina do Servietter á 8 s ..................................... 3:40:-

12 st gröfre do á 6 s ................................................ 1:24:-

6 st än sämre do á 4 s ............................................. -:24:-

6 st do handdukar á 2 s ............................................ -:12:-

10 par lärftslakan á 1 Rdr 24 s .................................... 15:-:-

3ne par fyrskäftade blångarns do á 1 Rdr ....................... 3:-:-

4 st lärftsörngottswahr á 12 s ..................................... 1:-:-

6 st lintyg á 16 s ...................................................... 2:-:-

11 st näsdukar á 6 s ................................................ 1:18:-

Sängkläder

2ne st twåmansfjäderbolster á 5 Rdr ...........................  10:-:-

2ne st dito långkuddar á 2 Rdr .....................................  4:-:-

2ne st smärre dito bolstrar med gl: wahr á 3 Rdr 16 s ...... 6:32:-

4 st diverse dito kuddar á 32 s ................................... 2:32:-

2ne st hårmadrasser á 1 Rdr ........................................ 2:-:-

3ne st nya stickade cattuns sängtäcken á 3 Rdr .............. 9:-:-

Gångkläder

En sidenpelice med gråwerksfoder och björnskinnsbräm ..... 10:-:-

En sidensalopp ........................................................... 3:-:-

En gl: dito swart klädning ............................................. 2:-:-

En couleurt levantinsk klädning ...................................... 4:-:-

3ne st gl: cattunsklädningar á 1 Rdr ................................ 3:-:-

2ne st hwita bommulls dito á 32 s ................................. 1:16:-

3ne st diverse gl: kjortlar á 16 s ..................................... 1:-:-

3ne st dito dito halsdukar á 16 s ..................................... 1:-:-

2ne st hattar och en coeffure ....................................... -:32:-

Diverse gl: halskragar, florer och band ........................... -:32:-

3ne par diverse strumpor á 4 s .................................... -:12:-

3ne par skor och ett par tofflor  á 16 s ......................... 1:16:-

Meubler

I Förstugan

En lykta .................................................................... 1:-:-

I salrummet

Ett måladt furuträdsskänkskåp ....................................... 4:-:-

En lykta .................................................................... 5:-:-

4 st ovala spegellampetter med armar á 1 Rdr  ................. 4:-:-

12 st karmstolar med läderöfwerdrag á 16 s ..................... 4:-:-

Ett stort matbord ....................................................... 2:-:-

Ett måladt furuträdsThéebord ..................................... -:12:-

2ne st rullgardiner á 4 s ................................................ -:8:-

I Förmaket

En soffa med tagel och hårstoppad dyna samt walmarstäcke och frantz ..................................................................... 10:-:-

6 st dertill hörande stolar med dito stoppning och sidenöfwerdrag á 32 s ............................................................................ 4:-:-

4 st dito dito Tabouretter á 24 s ................................... 2:-:-

En förgyld pendul ..................................................... 16:32:-

Ett litet förgyldt pelarebord med laquerad skifwa .............. 2:-:-

En spegel i förgyld ram ............................................... 25:-:-

En fanerad wahlnöteträdsbireau .................................... 5:-:-

En ljuskrona med 6 armar .......................................... 16:32:-

6 st gipsbilder á 24 s ................................................... 3:-:-

Ett måladt furuträds Théebord .................................... -:24:-

2ne par nettelduksfönstergardiner á 2 Rdr ....................... 4:-:-

I sängkammaren

En half Imperialsäng med cattunsomhänge .................... 10:-:-

En soffa med hårstoppad madrass och cattunsöfwerdrag     4:-:-

6 st karmstolar med dito dynor och öfwerdrag á 24 s         3:-:-

En furuträdsskrifbireau ............................................... 4:-:-

En spegel i förgyld ram .............................................. 4:-:-

8 st ettamper(?) med glas och förgylda ramar  á 8 s         1:16:-

16 st diverse oljefärgstaflor á 4 s .................................. 1:16:-

En laquerad nattlampa  ................................................  1:-:-

Ett furuträdsspelbord med brickor och tärningar                  1:-:-

Ett dito swartmåladt skrifbord .................................... -:12:-

Ett par fönstergardiner .............................................. -:24:-

2ne st rullgardiner á 4 s ............................................. -:8:-

I Döttrarnes Kammare

2ne st sängställen utan omhänge á 32 s ........................ 1:16:-

En gl: och söndrig eketrädsbireau ..................................  1:-:-

En liten spegel i förgyld ram ........................................... 1:-:-

Ett furuträdsbord ...................................................... -:12:-

6 st korgstolar á 8 s .................................................... 1:-:-

Uti Sönernes Kammare

En säng utan omhänge ............................................... -:32:-

2ne st furuträdsbord á 12 s ......................................... -:24:-

Andre Husgeråds- och Diverse Persedlar

Ett måladt furuträds klädesskåp ....................................... 2:-:-

En gl: dito dragkista ...................................................... 2:-:-

Ett litet dito sybord ..................................................... -:12:-

En mangel med eketrädsbord .......................................... 5:-:-

En utdragssoffa och 2ne st små furuträdsbord.................... 1:-:-

Ett flaskfoder med 3ne st flaskor ..................................... 1:-:-

Ett mahogonysockerskrin ............................................. -:24:-

Ett gl: betsadt tobacsskrin och en annan dito låda ............ -:8:-

6 st diverse gl: golfmattor ............................................ 2:-:-

En liten fällbänk ........................................................ -:24:-

Ett kjöksbord ............................................................ -:12:-

10 st trädstolar á 2 s ................................................. -:20:-

Ett grönmåladt trädgårdsbord och ett gungbräde á 12 s.... -:24:-

6 st driffönster á 8 s  .................................................. 1:-:-

2ne st trädgårdsskyfflar och en dito kratta á 4 s ............. -:12:-

3ne st diverse kistor á 16 s ..........................................  1:-:-

En läderkappsäck ........................................................ 1:-:-

2ne st gl: coffertar á 8 s ............................................. -:16:-

8 st säckar á 8 s ....................................................... 1:16:-

12 al(nar) klädstreck ................................................. -:12:-

En barnwagga ......................................................... -:24:-

En spinnråck ............................................................. -:12:-

En hackelsekista med knif ............................................ 1:16:-

Ett gl: wattukar ........................................................ -:24:-

Ett hästtäcke, en grimma och en liten slipsten ................ -:16:-

6 st gl: fogelburar och 19 st diverse korgar á 2 s ............. -:32:-

6 st mjölwackor á 2 s ................................................. -:12:-

3ne st lårar á 8 s ....................................................... -:24:-

Ett ämbar med ok och en såstång, en hummelsihl, en oljekanna, ett baktråg, en sågbock och en stege, 2ne st spottlådor af träd, en hackho, 2ne st klädhängare, en skofwel, en nystfot, ett trädbetsman, en skurlåda, en tummstock, ett kohorn, 4 st diverse borstar samt 4 st trädslefwar och 2ne dito skedar .................................................................. -:32:-

En kägellek med klot .................................................... 2:-:-

Ett par halfpistoler ....................................................... 2:-:-

Trädkäril

Ett fat om 60 kannors rymd  ........................................ 1:-:-

4 st helåmar af ek á 16 s  ......................................... 1:16:-

8 st tunnor och fjerdingar á 4 s ................................... -:32:-

En hel- och en half ankare, 3ne st byttor med låck, En fotbunke, 2ne st såar och 3ne dito ämbrar  ....................................... -:36:-

Äkta Porcellaine

6 par Théekoppar á 8 s ............................................... 1:-:-

Oäkta dito

En Terin med låck  ...................................................... 1:-:-

En så kallad bordsurtout .............................................. 1:-:-

4 st fat á 12 s ........................................................... 1:-:-

66 st diverse tallrikar á 2 s .......................................... 2:36:-

8 st carotter, 2ne do sockerskålar och 2ne do spilkumar á 8 s  2:-:-

6 st små assietter och 6 dito drickesmuggar á 4 s ............. 1:-:-

En senapskanna och en gräddskål á 2 s  ......................... -:4:-

Grofva Stenkäril

8 st syltkrukor och 3ne st diverse fat m. m. ................... -:24:-

Glas

24 st win- och dricksglas  á 2 s ..................................... 1:-:-

2ne st wattupumpor á 6 s .......................................... -:12:-

60 st större och mindre bouteiller á 1 s 6 rst .................. 1:42:-

30 st diverse flaskor á 6 rst ......................................... -:15:-

Böcker

En Psalm- och Evangelii- samt en Nattwardsbok á 8 s ...... -:24:-

24 st andra böcker i diverse ämnen á 2 s ........................ 1:-:-

Åke- och Kjörredskap

En ensitsig chaise med sele ......................................... 10:-:-

En bredsläda med stol och sele .................................... 10:-:-

En stegkjärra ............................................................. 3:-:-

En gl: wattukjärra och en dito kjälke med fimmelstänger á 2 Rdr 4:-:-

En björnhud .............................................................. 2:-:-

En arbetssele ............................................................ 1:-:-

2ne stridbetsel á 24 s ................................................. 1:-:-

En skottkjärra ........................................................... -:4:-

Säkre fordringar

Genom Kongl. Majts uti twisten emellan herr Capitainen Rådberg, å egne och dess numera afl(idna) frus wägnar, å den ena samt herr Capitainens Stjufswärfader, Grosshandlaren Isaak Rydman, å andra sidan, redan d: 27 Martii 1806 sluteligen fallna Nådiga dom, är wäl wordet afgjort, det Rydman, utom  honom ålagd redogjörelse skyldighet för fädernearfwet, skulle, efter, af 2ne gode män skjedd behörig utredning och delning, till herr Capitainen, med 6 prC (procent) ränta från Rydmans afledna hustrus Rebecka  Brannii dödsdag, d 29 April 1802 genast utbetala det herr Capitainens i löst och fast tillkommande mödernearf, hwarföre Rydman emedlertid borde ställa wederhäftig borgen eller ock ägendomen i qwarstad sätta; men emedan berörde utredning och delning, i anseende till herr Capitainens utcommendering i fält än icke blifwit werkstäldt och Rydman äfwenwäl, hos Lagunda häradsRätt, emot herr Capitainen särskildt instämdt en af samma ordsak wilande rättegång, om surrogat af Djurby ägendom mot Långtora Säteri med underliggande hemman, ty kunde wid så fatte omständigheter herr Capitainen Rådbergs aflidna Frus mödernearf till något wisst belopp, nu i denna boupteckning icke uptagas utan skulle förhållandet härmed blott antecknas inom linien, jemte herr Capitainens härwid gjorde förbehåld, att till bewakan och utförande af sine barns iifrågawarande arfs talan njuta wederbörande Curatoris ad litem Embetes åtgärd.

Innestående hyror för fastigheten ................................... 67:-:-

/hos Secreteraren M: Altén enl revers ............................. 10:-:-

/Hr Lifchirurgus Doctor G: Westberg efter dito ................ 23:16:-

/BruksPatronen A: Engholm i Wermeland enl. dito .............. 30:-:-

Osäkre fordringar

som till rättelse endast innom linien antecknas.

En i för detta Victualiehandlaren Abraham Carlssons Concours bewakad praetention stor .................................................... 1027:16:-

En dito hos herr Lieutenanten I(?): Meijer .................... 245:26:8

Waktmästaren I(?): Romal .......................................... 10:42:6

Summa Inventari ...............................................  4206:44:3

Afgår

Aflönings- och Barnhusafgift á 1/3 prC .......................... 14:1:1

de fattigas andel á 1/8 dels dito ................................... 5:12:5

Skuld

Begrafningskostnad .................................................... 66:30:-

Sorgkläder för Enklingen jemte 5 barn och tjenstefolket ... 114:20:-

Till Brandförsäkrings Contoiret emot Inteckning i fastigheten 2300:-:-

Till RiksDiscontwerket enl. Reversal, som herr Capitainen Rådbergs aflidna Fru i lifstiden jemwäl undertecknat resterande ....... 1750:-:-

Åtskillige af herr Capitainen efter dödsfallet betalte fordringsräkningar på tils. .................................................................... 92:10:-

........................................................................... 4323:12:-

För öfrigt upgaf herr Capitainen Rådberg, att utom flere Sterbhuset graverande smärre skulder, hwaröfwer räkningar än icke inkommit och dem herr Capitainen sjelf, af egne medel,  wille liquidera, hade herr Capitainen och hans afledna Fru i lifstiden utgifwit åtskillige, i nu okände innehafwares hand utelöpande förskrifningar stäldte att af herr Capitainen och dess Fru en för bägge och bägge för en betalas, till ett sammanräknadt Capital belopp af 6800 Rdr Banco mynt, i anseende hwartil och som herr Capitainen äskade, att hälften eller hans aflidna Frus anpart härutinnan, måtte i händelse betalning för förskrifningarne utkräfwas, i denna Boupteckning warda uptagen, och hwilken betalning herr Capitainen förbehölt sig tå borde af hans Frus ofwannämnde arfsmedels fordran utgå, altså skulle ock halfwa beloppet dock endast inom linien anmärkas med 3400:-:-

Summa .................................................................. 3400:-:-

Aldenstund den angifne skulden öfwerstiger tillgången fördenskuld blifwer, efter detta Inventarii innehåld, icke något öfrigit att tillgå.  

Sålunda wara angifwit, wärderat och förrättadt betyga Stockholmd d 16de Augusti 1810.

Hans Frestadius under Rådman Hochschilds frånwaro

Abr. G. Blix  Håkan Carl Ekebom

Att jag all ägendomen riktigt upgifwit betygar under Edsligt

J E Rådberg