Bouppteckning Christina (Wickell) Lindström

År 1915 den 19 november förrättades bouppteckning efter hustrun Stina Lindström ifrån Hagalund under Täfvelsås Hofmansgård i Täfvelsås socken, som var född den 11 november 1834 – och afled den 9 juli 1915 – samt som sterbhusdelegare efterlämnat: nu blifne enklingen Frans Gustaf Lindström, sonen Johan Alfred född 1863, sonen Carl August född 1866, sonen Emil född 1869, dottern Eva Maria född 1872, sonen Anton Wilhelm född 1875, sonen Algot född 1877 -alltså samtliga myndiga och äro utaf barnen två personligen närvarande samt de öfriga genom fullmakter, som bilägges, vid förrättningen representerade. Boet uppgifves sådant det vid dödstillfället befans, under edlig förpliktelse, af enklingen, F G Lindström, samt antecknades och värderades som följer.

Tillgångar

1 stugobyggnad 275.00 kr. 1 vedbod 25.00 kr ................... 300.00

Koppar: 2 kittlar 8.00 kr, 1 panna 2.00 kr ........................... 10.00

Möbler: 1 säng 5.00 kr, 3 byråer 6.00 kr, 2 soffor 2.00 kr ...... 13.00

1 skänk 1.00 kr, 3 bord 5.00 kr, 12 stolar 6.00 kr ................. 12.00

Diverse laggkärl 5.00 kr, 1 väfstol 2 kr ................................. 7.00

2 symaskiner 25.00 kr, 1 jernkamin 1.00 kr .......................... 26.00

1 klocka 4.00, 2 speglar 1.00 kr, lampor o ljusstakar 5 kr ....... 10.00

Knifvar och gaflar 2.00 ..................................................... 2.00

Transport ................................................................... 380.00

Säng och linnekläder: 6 sängtäcken 12.00 kr, 3 fjäderdynor 9.00 kr .. 21.00

6 dunvar 3.00 kr, 2 madrasser 2.00 kr ................................. 5.00

6 lakan 8.00 kr, 5 dukar 2.00 kr, 12 handdukar 3.00 kr .......... 13.00

2 sängöfverdrag 1.00 kr, 5 par gardiner 2.00 kr ..................... 3.00

Diverse varor samt glas o porslin (oläsligt) .......................... 15.00

Den aflidnas gångkläder (oläsligt) ...................................... 40.00

Summa tillgångar .......................................................... 476.00

Skulder i flera uppgifna poster ......................................... 136.00

Boets behållning alltså ................................................... 340.00

Att detta bo med tillgångar och skulder blifvit rätt uppgifvit och icke något med vilja eller uppsåt dolt eller utelämnat intygar under edlig föpliktelse

FG Lindström (namnteckning)

Sålunda efter uppgift antecknat och värderat C G Johansson, C J Johansson

Boupptecknings och värderingsmän

Wid denna bouppteckning närvarande Johan Alfred Lindström (namnteckning) CA

Lindström (namnteckning) och på grund af bifogade fullmakter för Emil, Eva Maria och Anton Wilhelm samt Algot FG Lindström (namnteckning)