Men - vad har Buffalo Bill med oss att göra?

Det här är ett dopcertifikat från Cody i Wyoming utställt den 8 september 1904 eller 1907. Det är lite svårt att se vilket år det gäller. Dessutom var hon född 1897. Flickebarnet Thelma Benedict döps under överseende av ingen mindre än Buffalo Bill! Colonel WD Cody står som fadder. Och nu till "släktskapet". Emil Lindström från Tävelsås hade en dotter - Elsie - var svägerska med denna Thelma. De var båda gifta med var sin bror med namnet Freeborg.