Till Colorado - och Wyoming

Det här är bröderna August (tv) och Emil Lindström. August var min farmors far. En personlig gissning är, att bilden är tagen i Colorado 1895. Det var då August åkte hem till Sverige. För gott trodde han då. För övrigt är det en så kallad Tintype, en plåtbit med ljuskänslig beläggning. Metoden användes av ambulerande fotografer en bit in på 1900-talet.

I januari detta år - 1895 - gjorde bröderna ett riktigt klipp. De arrenderade Emmagruvan i Georgetown och hittade rejält med guld, men även silver och del andra mineraler. Fyndet var så stort att tidningarna skrev om det.

Svensk-Amerikanaren Western 31 januari 1895 Georgetown: August Lindström och Emil hans broder som arrenderar Emma-gruvan tillhörig Hecla Lode Mining Co, och belägen på Cobey mountain, gjorde häromdagen en lyckad utskeppning av tre och ett fjärdedels ton malm, hvilken innehåll 37,81 uns guld och tre uns silver till hvarje ton.

Deras hemort verkar annars ha varit Leadville, Colorado. En liten stad i bergen väster om Denver, med ett hårt klimat. Bilderna nedan visar hur staden såg ut 1905 och hur den ser ut i dag. August och Emil kom från Tävelsås i Kronobergs län. 1890 hade Tävelsås 1420 invånare. Och detta var en utvandringssocken. Under 1800-talet lämnade 500 personer socknen för att resa till Amerika. De lokala tidningarna, bland annat Wexiö-Bladet, hade i varje nummer annonser från rederierna där man försökte locka resenärer till det nya landet. Ett exempel ses nedan till höger.

August och Emil reste ut 1892, men August åkte tillbaka hem. 1896 gav han sig av igen. Den 7 februari 1896 tog han ut flyttattest hemma i Tävelsås och den 11 gick båten från Göteborg. Till New York anlände han den 13 april 1896. Fyra år senare - den 27 april 1900 - tog sonen Johan Edvard Mauritz ut sin flyttattest och gav sig i väg. Båten gick den 9 maj från Göteborg till England.

Från Colorado. Gruvstaden Leadville 1905 och 2001. Johan Lindström på sista bilden från Greeley, Colorado. Bilden näst längst till höger visar en typisk gruv-camp i Colorado 1893. Det var den här miljön mina förfäder arbetade i. Längst till höger en annons från Wexiö-Bladet.

Han hade biljett till Leadville och reste ut under namnet Johan Lindström. Hans öde därefter är helt okänt. Familjetraditionen låter berätta att han blev skjuten. Sista spåret kommer från Greeley, Colorado,  där han lät fotografera sig. Fotografen "Baker" upphörde med sin verksamhet i februari 1902. Att hitta honom känns ganska hopplöst. Vid den här tiden var Colorado fortfarande en del av "Vilda Västern" där brottligheten var stor och det var inte så noga med identifieringen alla gånger. Om någon omkom eller mördades hamnade de bara i en omärkt grav. En före detta präst i Greeley berättar för mig att det på den Lutherska kyrkogården finns ett hörn där ett antal människor är begravda. Hade de inga anhöriga som betalade för en gravsten som försvann de bara in i anonymiteten.

Det är uppenbart att bröderna Lindström tjänade pengar som gruvarbetare. Dagslönerna låg kring tre dollar vid sekelskiftet - lite grand beroende på vilken arbetsuppgift man hade. August kom hem och köpte sig så småningom en bondgård i Härensås, Gemla utanför Växjö. Men, det var först 1919. Det gick inte så bra. Sanningen var nog att han var mera skräddare än bonde. När han dog 1931 var gården intecknad över skorstenen.

Emil blev kvar. Det är bekräftat att han jobbade i Midas-gruvan i Leadville 1904. Midas var ett gruvföretag i Colorado. 1906 bor han fortfarande kvar i Leadville och jobbar hos Western Mining. 1906 fick han nog av gruvorna. Han  hade sett alltför många dö i olyckor eller av "gruvlunga". Huset såldes och familjen flyttade till Denver. 1907 flyttade man till Cody i Wyoming. 1911 dör äldsta dottern Ellen och begravs i Cody. Mer om detta nedan.

Bröderna Lindström var ganska kända, åtminstone inom svensk-kolonin i gruvstaden Leadville. En del nya ledtrådar har hittats vid läsning av tidningen Svensk-Amerikanaren Western som kom ut i Denver från slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Den finns på mikrofilm på Kungliga biblioteket i Stockholm. Några utdrag återges nedan.

TILL SIDTOPP

13 JUNI 1901 Mr August Lindström lemnade Leadville den 5 dennes för den gamla fosterjorden. Han ämnar gå till Täfvelsås, Småland, hvarest han har sin familj! Lycka på resan mr Lindström!

17 OKTOBER 1901 Ett flertal personer voro den 13 dennes församlade till herrskapet E Lindströms uti deras hem, 500 East 5th street dit de inbjudit sin vänner att deltaga uti en liten aftonunderhållning. En mycket fin supe helt serverad af fru Lindström, och allt bestod av svenska rätter, och af bästa slag. Efter den goda supeen var öfver, tog naturligtvis det glada sällskapet tillfälllet i akt att ställa till så mycket roligt de kunde, och det behöfvs väl ej nämnas att när smålänningar och ettersmålänningar komma tillsammans så blir det ju ett hiskeligt lif, men dock utaf bästa slag. Under nöjesstunden hade herr Lindström fått tag uti sin halmhatt och med brickan i handen serverade han  tiodubbelrenadt. Allt var i sanning mycket angenämt. Bland de närvarande märktes familjerna Axel Johnson, Gust E Carlson, Peter Johnson, Dan Bergman fröknarna Emma Swanson, Jenny Carlson, Ellen Johnson, Tillie Anderson samt herrar Chas Johnson, Peter Jonson, Axel Bergquist, Chas Rydholm, Axel Carlson och Frank G Carlson

12 JUNI 1902 Mr Emil Lindström har varit mycket sjuk, men är nu på bättringsvägen och bra nog att gå rundt och göra handskakningar med sina vänner och bekanta.

1 JANUARI 1903 Söndagskvällen den 26 tillbringades hos herrskapet E Lindströms uti deras hem 324 E. 5th street hvarest en massa af deras vänner blifvit inbjudna, och der var storkalas skall jag säga. Mat och drycker serverades på äkta svenskt vis och dito svenska matvaror av allehanda slag. Här förflöt kvällen som en dans och senast uti midnatsstimmen tändes en väl ”dekorerad” och utprydd julgran, och de små fingo nu nöjet att dansa omkring densamma. Det lockade äfven de gammla att i barnkretsen taga sig en liten svängom omkring granen. ”Det var mig en trefliger jul”.

28 MAJ 1903 Familjen Lindström väntar i dagarna hit en syster till mrs Lindström från Sverige, ja från Stora Kronobergs län, hvad vill du då? Välkommen i det gröna!

 25 JUNI 1903 En syster till mrs Lindström och Frank Andersson vid namn Alfrida Andersson anlände hit från Sverige den 19 dennes, en riktig Smålands-jänta om 20 vårar, ska ni tro. Vi önska henne välkommen till Akademeran. Herrar Emil Lindström, Frank Andersson, Gust Haglund, John Swanson och Eckelund kommo tillbaka från en resa till Grand Junction den 18 dennes hvarest de varit några dagar att se på farmland, men i stället för att köpa land, togo de upp så kalladt ”Government land”. De slogo sina labbar på 150 acres (cirka 61 hektar) hvardera, och om de nu kan komma i besittning av samma, så blir det farmare af dem allesammans. Lycka till!

7 JANUARI 1904 Ett elegant julkalas gick af stapeln uti mr o mrs Emil Lindströms hem 324 East 5th street. Omkring ett 50-tal af deras vänner voro inbjudna till att fira julafton der, hvilka också hade infunnit sig, och glädjen stod högt i tak. För barnen var det ett särskilt nöje ty ”Santa Claus” kom rundt och alla barnen fick en till flera presenter, från den store berömde ”Santa Claus” och efteråt serverades  en mycket fin supper med alla sorters svenska matvaror och ej ulämnande den goda lutfisken och fiska su-u-u-par-na.

21 APRIL 1904 Surpriserad blef den 16 dennes mr och mrs Emil Lindström uti deras hem 324 East 5th street, det var då deras 10de bröllopsdag eller hvad de kalla ”ten wedding”. Skaran församlades uti John Christensons hem, 405 E. 6th street, och allt blef klappat och klart vid nio-tiden då det bar åstad till herrskapet L. En ltien knackning på dörren hvilken blef besvarad, och in barduse kom en skara af omkring ett hundra personer under hurrarop ”surprise”.  Emellertid så tog skaran huset i besittning och damerna tjenstgjorde med att uppduka matsalsbordet, som var der tillfinnandes, med alla sorters läckerheter, bestående af äkta svenska matvaror, så att bordet nästan dignade. Nu hör man ropet ”Hvar är gubben L sjelf?” ”Jo” blef svaret, ”han arbetar”. ”Hvar?” ”I Midas-grufvan”. ”Hemta honom” ljöd det från allas läppar. Mr Pet Swanson blef således utsedd att hemta honom. Han gick till grufvan och kallade upp mr L, läste upp stämningen och Lindström var snäll och följde med för att bli arresterad utan aning om saken, men det bar ju endast hem. Han tillfrågades om han ville se sin hustru och barn innan han ”åker in”. ”Ack ja” blef svaret. När han så inträdde i sitt hem blef han mött med hurrarop och surprisen var större än om han hade varit hemma, och då tackade han ju sin nådige herbergare att han fick stanna hemma, ty det fint uppdukade bordet i både matjom och dryckjom var ju svårt att lemna. Qvällen förflöt under omväxling af mat och dryck samt historier, sånger och äfven dans. Sällskapet inbjöds sedan till mr och mrs John Christenssons hem för att der göra en liten svängom uti deras stora matsalsrum, hvilket ock var till allas nöje och belåtenhet. Detta låter kanhända litet romantiskt, men så är emellertid fallet, och om ni ej tror mig, så fråga de andra som voro med. En den trefligaste afton tillbringades och partiet bröt ej upp förrän hanen galt tre gånger. Till minne av aftonen och deras ”ten wedding” fick mr och mrs Lindström emottaga en elegant ”cook store” eller range en mycket värdefull present. Och att tillställningen var både nöjsam och angenäm kan väl lätt tänkas och kommer ej heller att snart glömmas af de närvarande. (En range var en avancerad och bränslesnål spis som, om jag är rätt underrättad, eldades med kol)

Här är dom! I gömmorna fanns denna bild av Emil med familj. Bilden är med stor sannolikhet tagen när de firade sin 10-åriga bröllopsdag 1904. Längst till höger står Ellen som bara blev 14 år. Elsa står närmast sin pappa. Kvinnan i vit blus är hustrun Emmas syster, Helfrida, som anlände den 19 juni 1903 och som felaktigt kallades Alfrida.

28 JULI 1904 Mr och mrs Emil Lindström å 324 East 5th street lemnade här den 25 dennes för Glenwood Springs, hvarest de emnar stanna för en tid i orsak att mr Lindströms helsa ej varit den bästa. Hoppas han blir ”All OK” om några dagar. Välkomna åter!

1906 Det blev mycket tyst i tidningen om Emil Lindström efter 1904. Han återkom emellertid till Leadville. I stadens förteckning över sina medborgare återfinns han 1906 och är då anställd på Western Mining CO.

1907 Flyttar Emil med familjen till Wyoming och trakterna kring Cody. De köpte först ett mindre jordbruk som senare blev ett större. Han kallas också "rancher".

April 1911 I april detta år dör en Ellen M Lindström, på 1435 Thompson Court, Swansea, Illinois. Det visar sig vara Emil Lindströms dotter. Det är oerhört långt från Leadville och hon var född var bara 14 år. Jag har inte lyckats identifiera adressen. Swansea var vid den här tiden ett nybyggarsamhälle där gatuadresserna hela tiden ändrades. I området fanns också ett stort antal mindre gruvor. Begravningen blir inte förrän i augusti. Swansea - där Ellen dog - ligger öster om St Louis. Men hon begravdes i Cody, Wyoming. Begravningsentreprenören fanns i Denver. Det är möjligt att hon skickades till en läkare eller ett någon njurspecialist. Det har inte gått att bekräfta.

12 augusti 1911 Ellen dog av njursvikt och det som heter Brights sjukdom. Den 12 augusti 1911 skrev Park County Enterprise följande referat av hennes begravning: Onsdagens begravning av Miss Ellens Lindström var en av de mest välbesökta av sitt slag som hållits i Cody på många månader och antalet vänner vittnade om den kärlek med vilken den unga damen omfattades och var ett mått på den sympati som man kände för den drabbade familjen. Blomstergåvorna var som många och omfattande att de nästan dolde kistan. Mrs Conger sjöng ett vackert solo med vackra ord om tröst och Presbyterianska kyrkans kör framförde också två nummer. Pastor Anderson utgick från Johannes XI:25 "Jag är återuppståndelsen och livet".

21 juni 1919 Dottern Elsie gifter sig med Joseph G Freeborg

1923 Emma Christina Lindström (1870-1923) dör i magcancer.

1927 Emil ger upp farmarlivet och flyttar in till Cody. Resten av sitt verksamma liv arbetar han som dödgrävare och snickare.

13 januari 1947 Emil Lindström avlider på grund av sina mångåriga hjärtproblem och begravs på Riverside i Cody vid sidan av hustru och barn

Riverside Cemetery Cody WY

Nutid Relationerna mellan bröderna August och Emil lär, enligt familjetraditionen, ha varit mycket ansträngd. Det har berättats om att Emil lurade August på en gruva. Och att Emil lovat ta hand om Augusts son Edvard men inte gjorde det. Edvard bara försvann eller blev han rent av blev skjuten. Var det så, hände det kanske inte i Colorado. Inga noteringar om honom finns i alla fall i arkiven åren 1900-1926. Under senare tid finns det spår som pekar mot Durango - en "håla" i sydvästra Colorado. Kontakt är sedan länge etablerad med Emils dotterdotter Eileen Thomas i Cody. Bilder på henne som liten har för övrigt dykt upp i Alvesta. Där bodde bröderna Lindström syster Eva - Den enda som Emil hade kontakt med. Det var också där som min farmor Hulda fick information.

Om de första åren i Wyoming kan du läsa på Emil Lindströms egen sida. Klicka här!

TILL SIDTOPP