Sorgebrev Stina Lindström (Wickell)

Nedanstående sorgebrev är skriver av skräddaren Frans Gustaf Lindström. Hans hustru Stina Wickell har gått bort och nu vill ha meddela detta till äldste sonen Johan Alfred. Vid detta tillfälle vistades Johan Alfred på Östersunds lasarett.

Hagalund den 11 juli 1915

Snella Alfred

Hermed får vi meddela att vår älskade moder har slutat sitt lidande här i verden hon afsomnade i fredags qvell kl 11.50 och varder du med famelj hjertligt välkommen att följa vår moder till sitt sista vilorum som som blir nästa sondag den 19 dennes

Beder Wenligen af din far

F. G. Lindström