Sexton generationer!

År 1615 bötfällde rektorn studenten i Örebro

Petrus Laurentii Stuthaeus (1), för att han druckit öl på olaga tid. Det verkar inte ha påverkat studierna eftersom han året efter blev komminister i Lerbäck och 1621 komminister i Glanshammar. Han var gift med Sara Persdotter och fick sonen

Erik Lerbeckius (2) som hade en dotter

Margareta Lerbeckia (3), vars son

Olof Brannius (4), fick en son Daniel Brannius (5), vars dotter

Rebecca Brannius (6), fick en dotter

Petronella Constantia Jäger (7), vars dotter

Rebecca Charlotta Rådberg (8), fick sonen Carl Emil Rahmé (9), vars dotter

Emelie Ingeborg Rahmé (10), också fick en dotter,

Charlotta Elisabeth Rahmé (11), som fick dottern

Hulda Lindström (12), vars son

Carl Ivar Lindström (13), är far till

Crister Lindström (14), vars hemsida detta är. Cristers bror Sten Eric har en dotter

Pia Lindström (15), vars barn Mauritz och Märta blir den sextonde generationen.

Visst är släktforskning är kul!

Rebecca Brannius och hennes make Isaac Rydmans namnteckningar