Gise Jönsson i Flisehult

Gise Jönsson dog omkring 1710. Och det var ett tag sedan. Gise var Cristers - mormors - farfars - mormormors - morfars - farfar!!! Det blev väl 11 generationer?

I Konga härads dombok förekommer Gise allt som oftast. Riktigt rolig läsning! Här nedan finns några exempel i "snabböversättning".

5 oktober 1667 var det ting i Konga härad. Nils i Bränneboda dömdes att betala 3 daler silvermynt till Gise Jönsson i Flisehult som skadestånd för att hans "förspillt" en häst för honom.

Den 17 januari 1678 hölls extra ordinarie ting i Konga härad. Gise i Flisehult lovade då att till kyrkoherden herr Gert i Sandsjö betala sin del av den kappa som tjuven Per Eskilsson hade sålt till Gises hustru. Gise var dessutom misstänkt för att ha gömt tjuven hemma hos sig. Till detta nekade han emellertid. Om han överbevisas ska han böta för detta. Lars i Skärsnäs var instämd i samma mål men dök inte upp. Han fick därför böta 3 marker. En mässhake stals tydligen vid samma tillfälle. Men, eftersom tjuven redan var hängd kunde man inte göra så mycket. En Per Dånge kunde emellertid berätta att den var såld i Västra Torsås eller Allbo härad.

Den 9 februari 1692 hölls laga ting med Konga härad i Ryd. Gise i Flisehult med flera anklagades för att ha huggit ner och bränt 4 skäppeland utan tillstånd (svedjebränning) vilket påtalats av skogvaktaren. Elden hade tydligen spritt sig och bränt ner ytterligare 2 skäppeland på ett annat ställe. Detta nekade de inte till. För detta fick Carl, Mattis och Gise böta 100 daler som måste ha varit en ansenlig summa.

Den 11 oktober 1692 hölls laga ting med Konga härad i Ryd. Gise i Flisehult anklagade då Mattis (han som var med och svedjebrände) för att ha slagit honom. De började tydligen bråka om en rågtrave varvid Gise kallade Mattis för tjuv. Då tog Mattis en tjuga och slog Gise i huvudet, sedan på armen och i sidan. Gise spottade blod och blev sängliggande i 14 dagar. Det kostade Mattis 6 marker och 18 marker (?) Han fick dessutom betala 3 daler silvermynt för sveda och värk. Men, för att Gise kallat Mattis tjuv fick han böta 3 marker. Det framkom dessutom vid tinget att de båda herrarna var oense om andra saker. Rätten utsåg därför länsman och två nämndemän som skulle reda ut vad som bland annat gällde gränser och nyttjanderätt.

Den 20 november 1699 hölls ting med Konga härad i Möckleryd. Matts Carlsson i Flisehult (Är det samma som Mattis?) fick då böta för att han slagit Gise Jönsson blodig. Det kostade 6 marker silvermynt. Bråket fortsatte tydligen mellan grannarna.

Den 10 mars 1700. Gise i Flisehult framträder i rätten och förklarar att hans svägerska Karin i Askaremåla faktiskt har fått två silverskedar av sin svärmor Gertrud i Flishult, skedar som hon anklagats för att ha tagit ur boet. Hon frikänns från anklagelsen.

Den 2 mars 1703 hölls ordinarie ting med Konga härad. Inför rätten står Gise i Flisehult som beskylls för att ha varit full i Sandsjö kyrka. Gise tillbakavisar emellertid anklagelsen och kan till och med uppvisa ett intyg från socknen som säger att han "en nykter man är". Gise frikänns därför från anklagelsen.