Brev från Katrina (Wickell) Johnson till sonen Fred

Brevet är skrivet på en blandning av engelska och svenska och är mycket svårt att tyda. Inga stavfel har ändrats. Katrina var född i Tävelsås 1858 och dog i Traverse City 1945. Maken Peter Magnus var född i Myresjö 1857 och avled i elk Rapids 1933. Hon emigrerade 1877 och är 77 år gammal när hon skriver.

Rapid City Mich april 28 1935

Kära Fred Louis o Martha

det var et fint Easter egg från martha och en fin ….. dress från Louis och alt annatt får jag tacka för ock så vill jag säga vi har calt väder igen vi har inte Plantat något mera an åts vi tänkte at få Planta ärly Potatis denna wickan an at inte det kalla vädret …… På ja vi sålde våra Potatis för 25 Cent Busel ock nu är di ner till15 Cent Så vi hade tur ändå väl det går inte an om jag inte är ute med jag från lov at Planta garden frän annars får vi inte grön saker frän sommaren ock jag är tacksam at jag har hälsan och kan göra det. martin  och Johanses var hemma frän Påsk di gav mig en Planta av lelis och en korg med Candy egg så det var så roligt at di kan komma hem att vi …..näj jag vet inte mycke om Papas slägt mera än minna och august Jag har sitt dem di hälsa På ….. färsta året vi var gefta och när någon af dem har dött så har minna talat om det hon är den enda som har skrivet men Papa sade at han …. Take än gammal vän hans fader dog så jag vet inte om hans ålder men hans moder var över 80 det är allt jag vet om dem ock jag har en Bror i Svarje om han lever vet jag inte frän jag fick aldrig svar På sista brevet min fader han var inte mera än 50 år när han dog men mor var 82 när hon fick gå. Kusinerna har jag många  men vet inte om dem frän när min famly var sta…. Så hade jag inte tid at skriva så jag sluta at skriva frän di alltid sända sina bref så at jag fick betala dem med 10 c också när jag sände ut så var det 5 c så fränsta året vi var här så hade 15 daler gott fån Post o så måste jag sluta och eftra mor var gånge så har jag inte hört från någon ock jag tänker inte På at gå till Sverje igen men nu vänta jag at få si eder någon gån vi samman om gud låter os alla leva

Kära hälsningar till eder alla vänligen

edra mama

Originalbrevet