Minuthandlare Carl Emil Rahmé

Carl Emil Rahmé var sjöman, fabriksarbetare, handelsbetjent och sedan minuthandlare innan han avled 1862, bara 46 år gammal. Redan 1859 tvingades familjen begära hjälp från fattigvården. Efter Carl Emils alltför tidiga död hamnar änkan efter några år som fattighjon på Sabbatsberg och lever där i 36 år. Mellandottern Emelie (Cristers anmoder) sliter som ogift piga innan hon också hamnar på Sabbatsberg tillsammans med modern.

Carl Emil och familjen bodde 1851 på Stora Nygatan 18 i Gamla stan. Munkbrotorget 7 verkar ha varit hans affär. Letandet pågår efter handlingarna som visar vilken sorts affär han hade. Och nåt svar på den frågan finns inte ännu. Troligen var det en livsmedelaffär.

Handelskollegium hade sammanträde den 28 oktober 1851 och då behandlades Carl Emils Rahmés ansökan "Undertecknad anhåller ödmjukt att få här i staden, under burskapsrätt, idka Minuthandel, och åberopar för sådant ändamål, här varande betyg" Han bifogade också intyg från ett antal personer som intygade att han kunde skriva, läsa och räkna samt föra bok.

Handels-Collegie protokollbok 1851, Carl Emil Rahmés namnteckning och det hus där de kan ha haft sin affär i Gamla Stan, Stockholm.

PS. Det visar sig senare att dottern Emelie under några år i slutet av 1800-talet driver tobakshandel i samma fastighet.