Den utfattige perukmakaren

LÖJTNANTEN RAHMÉS PAPPA perukmakaren vid Operan, Jacob Rahm avled precis före julafton 1800, bara 43 år gammal och efterlämnade hustru och fem barn. Uppenbarligen har de haft det mycket, mycket eländigt. Bouppteckningar brukar vara bra källor, men ibland finns det inget att göra bouppteckning av. I stället upprättas ett fattigbevis. Så också för Jacob Rahm...

STOCKHOLMS STADSARKIV är en guldgruva. Fram ur gömmorna kom pärmen till vänster. En nästan halvmetertjock skinnpärm med fattigbevis för åren 1800-1809. Nummer 304 handlar om Jacob Rahm.

Att Hårfrisören Jacob Rahm som d 20 December 1800 död blifvit men at sterbhuset var uti så fattigt och utblottat tillstånd så att inte det Ringaste var som til bouppteckning kunde uptaga heller verdera låta, det varder af undertecknade till et sandferdigt bevis lemnat.

Stockholm d 27 Julii 1801 A L Zethraeus

Sanningen häraf bestyrcker äfwen underteknad, som noga i liftiden kände des torftiga belägenhet. Carl Fr Ortman Kongl hofpred och Comminister wid Nicolai

AV DE FEM BARNEN överlevde bara två. En av dem - Carl Jacob Rahmé - blev så småningom löjtnant vid Hertigen af Södermanlands Lifdrabant Corps. Han gifte sig med Rebecca Charlotta Rådberg i Klara kyrka 1811.

Rebecka Charlotta var dotter till Capitain Erik Johan Rådberg och hans hustru Petronella Constantia Jäger. (Se också särskilt dokument) När Petronella avlider 1810 finns det mycket tillgångar. Bland annat ägde man en fastighet i det som i dag är hörnet Sveavägen/Kungsgatan i Stockholm. Hon efterlämnande make och fem barn. Rebecca Charlotta på det 19:e året, Isaak Daniel på det 18:e året, Fredrick på det 14:e året, Petronella Gustava på det 13:e året och Robert Constantin på det 3:e året.

Rebecka Charlotta Rådberg (Rahmé) är alltså Crister Lindströms, farmors, mormors, farmor!

Om inte annat så hade Carl Jacob Rahmé - liksom svärfar - en pampig namnteckning. När mannen gjorde konkurs 1818 begärde Charlotta Rahmé bodelning för att åtminstone få ha de få möblerna kvar. Namnteckningen till höger från inlagan till Rådhusrätten.