Hotell De Raatti i Uleåborg

Otto Meurling och hans hustru Amalia drev i många år Hotell De Raatti som låg på Raattiön i Uleåborg. Det var inget egentligt hotell utan mera ett värdhus.

Raattiön hade inköpts av ett Brobolag som ägdes av ett stort antal Uleåborgare. Bolaget byggde en bro och besökare fick betala en broavgift. Det behövdes emellertid mer inkomster och en park anlades på öns västra udde. Beslut togs också om ett restaurangbygge 20 april 1869.

Otto och Amalia var de första krögarna och öppnade för allmänheten 1873. Den 4 mars gavs tillstånd till Meurling att uppföra en liten byggnad hyresfritt på 20 år.

I maj 1874 meddelade Otto Meurling allmänheten att restaurangen med tillhörande kägelbana var öppen. Om detta kunde man läsa i tidningen Oulun-Wiikka Sanomi den 16 maj 1874:

"Härmed har jag äran underrätta, att värdshuset och kägelbanan å Raatti holme är öppnad hvarföre jag mig hos den vördade publiken rekommenderar, samt skall mitt bemödande blifva att söka uppfylla dess billiga anspråk. Otto Meurling!"

Till ställets mera anmärkningsvärda besökare räknas den engelske lorden Alfred Lumley, Edvard VIIs adjutant. Han var på jaktresa i trakterna och är inte särskilt förtjust i varken de svenska - eller de finska matvanorna. I sina anteckningar skriver han bl a "...innan man sätter sig till bords äter man allehanda smårätter från sidoborden, rå lax, ansjovis, kaviar osv. Man avrundar allt med snapsar...." På pluskontot noterar lorden dock att han beskådat den vackraste solnedgång han någonsin sett.

Hotell de Raatti finns kvar ägs av KFUM och används fortfarande för olika sammankomster.

Fotnot: Så här på distans är det svårt att exakt veta var restaurangen ligger. Det verkar emellertid som om det är ön mitt i inloppet till älven. Efterforskningar pågår.