Syskonskaran komplett

ETT STORT GLÄDJEÄMNE är alltid när det dyker upp bilder. Här nedan ses nu sockenskräddaren i Tävelsås Frans Gustaf Lindström, hans hustru Christina Wikell och alla deras barn. Den sista bilden kommer från Inge Nilsson i Tävelsås. Därmed är syskonskaran komplett.

Frans Gustaf Lindström (1843-1927) och hustrun Christina Wikell (1834-1915)

Johan Alfred (1863-1949) arbetade bl a som stenhuggare när Porljus kraftstation byggdes. Den som passerar Alvesta kan studera den vackra stengrunden på järnvägsstationen som han varit med om att hugga.

Carl August i mitten (1866-1930) var skräddare och bonde. 1892 emigrerade han tillsammans med brodern Frans Emil. De arbetade i Colorados gruvor och tjänade ganska bra med pengar. August gjorde ett kort besök i Sverige sommaren 1895 innan han återvände vintern 1896. 1901 återvände han till Sverige för gott.

Frans Emil (1869-1947) stannade kvar i USA och flyttade i början av 1900-talet, efter många års slit i gruvorna, till Cody i Wyoming. En stor farm byggdes upp med hårt arbete och han fick det ganska bra ekonomiskt.

Eva Maria (1872-1951) bosatte sig i Alvesta. Många år drev hon ett badcafé vid sjön Salen.

Anton Wilhelm (1875-1930) hamnade i Stockholm där han bl a arbetade med byggarbeten. Han sägs ha varit en duktig snickare.

Algot (1877-1938) arbetade som grovarbetare och stenhuggare. Liksom brodern Johan Alfred bodde han hela livet i Tävelsås.