Personal Record

Anna Krönstrand Cronstrand

Father:1214 Erik Laurentius Vinnerstadius (1603 - 1680)
Mother:1215 Karin Hansdotter Dyk (1629 - )

Born:1660 Södra Vi, (H).
Dead:1746 Södra Vi, (H).

Children with Jonas Kylander (- 1696)

Children:
Catarina Kylander (1687 - 1771)