Personal Record

Stig Lennart Eliasson

Father:Karl Elof Eliasson (1899 - 1981)
Mother:Jenny Linnea Berntsson (1900 - 1984)

Born:28.07.1935 Falkenberg, (N).

Marriage with Agneta Charpentier (1940 - )

Marriage:18.03.1977.

Children:
Carl Julius Eliasson (1976 - )
Viviana Piedrahita Eliasson (1979 - )