Personal Record

Elsa Inga-Maj Bohlin

Born:24.05.1934 Borås, (P).

Marriage with Fritz Erik Ludvig Karlsson (1928 - 2014)

Marriage:25.06.1954.

Children:
Eric Peter Karlsson (1958 - )