Personal Record

Rut Gunborg Forsberg

Born:05.06.1913 Norrköpings Matteus, (E).
Dead:17.01.1983 Norrköpings Matteus, (E).

Marriage with Karl Gösta Nyqvist (1915 - 1986)

Divorce:18.06.1946.

Children:
Ulla Maria Nyqvist (1936 - 1981)